O książkach (bibliografia)

7 maja 1998 o godz. 15:56

Rynek książki w Polsce (1998-2014)

/wp-content/uploads/1998/05/249rkp11

Piętnaście jak dotąd wydań aktualizowanej co roku publikacji. Pierwsze wydanie miało 256 stron, najnowsze to pięć tomów, wielu współautorów, i łącznie 2040 stron. Książka tłumaczona na angielski (kilka wydań: „Polish Publishers Guide”, „Book Publishing Industry in Poland”, „Polish Bookmarket Basic Data”, „Book Market in Poland”) i na niemiecki („Buchmarkt in Polen”). Łącznie znacznie ponad 20 tys. egz. Źródło licznych opracowań branży wydawniczo-księgarskiej, materiał dydaktyczny dla studentów bibliotekoznawstwa, na podstawie „Rynku” powstało już kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich. Od 2000 roku wydawcą jest Biblioteka Analiz. Wydanie 2014 przygotowali: Łukasz Gołębiewski (wydawnictwa, dystrybucja), Paweł Waszczyk (wydawnictwa, dystrybucja), Piotr Dobrołęcki (who is who, papier, instytucje kultury, targi książki, media), Bernard Jóźwiak (poligrafia), Tomasz Graczyk (papier), Daria Dobrołęcka (instytucje kultury, targi książki, media) i Ewa Tenderenda-Ożóg (who is who).

11 września 1996 o godz. 22:38

Franz i Aleksander 2. Ostatni lot (1996)

/wp-content/uploads/1996/09/Ostatni-lot

Utopijna minipowieść, kontynuacja wcześniej wydanej książki „Franz i Alexander”, przedstawiająca wizję świata po rewolucji. Napisana w formie filozoficznego dyskursu pomiędzy tytułowymi bohaterami – sceptycznym Franzem i radykalnym Alexandrem, zakończona wizją ucieczki do Arkadii – świata, który zdołał przetrwać w stanie naturalnym, bez ingerencji cywilizacji.

14 listopada 1993 o godz. 23:04

Franz i Alexander (1993)

/wp-content/uploads/1993/11/Franz-i-Alexander

Krótka książeczka, złożona z dwóch części – pierwsza przedstawia sceptycznego i obojętnego Franza, druga – zaangażowanego Alexandra. Proza utrzymana w futurystycznej konwencji. Początkowo tekst pt. „Franz Józef” ukazał sie jako opowiadanie w wydanym w 1990 roku zbiorku „Naprzód. Symbole, kolory i rytmy”. Kontynuacją „Franza i Alexandra” było opublikowane w 1994 roku na łamach młodoliterackiego pisma „Próba Atmosfery” krótkie opowiadanie pt. „Aleksander”, a następnie kolejna książka – z 1996 roku – pt. „Franz i Aleksander 2. Ostatni lot”.

22 grudnia 1991 o godz. 22:00

Siódemka (1991, antologia)

/wp-content/uploads/1991/12/7ant

Antologia wierszy siedmiu poetów pod redakcją Łukasza Gołębiewskiego (sam zamieścił w niej poemat pt. „Miasto-Warszawa” pod pseudonimem Isztar).

16 października 1991 o godz. 16:32

Ergo sum (1991)

/wp-content/uploads/1991/10/Ergo-Sum

Niewielkich rozmiarów tomik wierszy wydany własnym sumptem, dzielony z ówczesną żona autora – Magdą. Podpisany Krzysio Isztar, jak wówczas autor podpisywał wszystkie swoje teksty literackie. Jest tu zaledwie 12 jego wierszy napisanych w latach 1988-1990, z czego sześć zostało później powtórzonych w wydanym retrospektywnym zbiorku „Zamknięty rozdział”.

16 listopada 1990 o godz. 16:50

Naprzód. Symbole, kolory i rytmy (1990)

/wp-content/uploads/1990/11/Naprzod

Wydana w niewielkim, 100 egz., nakładzie książeczka obejmująca wiersze i próbki prozy. Pierwsze utwory dostrzeżone przez recenzentów. Podpisane Krzysio Isztar. Tom otwiera publikowany później w zmienionych wersjach wiersz „Tonąca książka”, znany też z debiutanckiego arkusza „Non omnis moriar”, który ukazał się kilka miesięcy wcześniej. Jest tu też poemat „Wiersz o Krainie Ciemności”, który poza prasą literacką był później drukowany w zbiorze „Zamknięty rozdział”. W tomiku znalazła się też pierwsza wersja utworu wydanego później jako „Franz i Alexander”. Poza tym cztery inne utwory nigdy już później nie publikowane.

22 października 1990 o godz. 21:43

Ławka rezerwowych (1990, antologia)

/wp-content/uploads/1990/10/lawka-rezerwowych

Almanach poetycki Warszawskiego Klubu Młodej Sztuki. 29 autorów, których bardziej niż co innego łaczyły więzy towarzyskie z animatorem WKMS (a niebawem także pisma „Magazyn Literacki”), Kamilem Witkowskim, którego staraniem ten tomik powstał. Niewielu z publikujących tu autorów do dziś uprawia poezję (ciekawostką jest np. wiersz Witolda Horwatha). Sam Witkowski jest obecnie właścicielem wydawnictwa Nowy Świat, w którym nadal promuje młodych twórców. Łukasz Gołębiewski, pod pseudonimem Isztar, zamieścił tu napisany w 1988 roku wiersz pt. „Tonąca książka”.

3 kwietnia 1990 o godz. 16:59

Non omnis moriar (1990)

/wp-content/uploads/1990/04/Non-Omnis-Moriar

Arkusz wydany w liczbie 100 egz. na pierwszy publiczny występ autora – pod pseudonimem Krzysio Isztar. Wieczór odbył się w klubie studenckim Stodoła pod hasłem „Jestem formą, z której odlewa się ludzi pozbawionych treści”. W wydanym na powielaczu zbiorku znalazło się 11 utworów.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort